PRÒXIMA JUNTA DE GOVERN
La propera Junta de Govern es celebrarà el dia 2 DE SETEMBRE de 2020 a les 12.30h.