PRÒXIMA JUNTA GENERAL
Dia 15 de desembre 2021, a les 13.00h