PROXIMA JUNTA GENERAL
La propera Junta General es celebrarà el dia 13 de juny 2018, a les 12.30h, a la seu de CUACSA