PROXIMA JUNTA GENERAL
La propera Junta General es celebrarà el dia 12 de juny de 2019 a les 12.30h, a la seu de CUACSA